ทำงาน “เลขาอย่างไร” ให้ถูกใจ “เจ้านายเสมอ”

งานเลขานั้นเป็นงานที่ไม่ได้แค่งานเอกสารอย่างเดียวเพราะว่าจะต้องเจอ เพราะว่านอกจากเรื่องงานแล้วยังมีในเรื่องของ เรื่องงส่วนตัวของ “เจ้านาย” ที่เราจะต้องเจอด้วยดังนั้นหลายคนนั้นนั้นจึงบอกว่า งานเลขานั้นเหมือนกับงานที่รองรับทั้งอารมณ์ และ เรื่องงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ การทำงานของเลขาอย่างไรให้การทำงานนั้นดี และ เจ้านายนั้นพึงพอใจด้วยนะครับ มาลองดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะทำอย่างไรในเร่องของ “การทำงานของเลาขานุการ”   ตามงานจนจบเสมอ   อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “การทำงานจนงานเสร็จ” ไม่ใช่ว่าในการทำงานนั้นเรานั้นทำงานเสร็จ เพียงแค่นำเอกสารไปวางไว้ที่โต๊ะ และ เดินออกจากโต๊ะเลยนะครับ เราจะต้องคอยเช็คงานเสมอ ว่างานในส่วนไหน ถึง งานไหนแล้วบ้าง คอยตามงานไว้จนตลอด และ ไม่ปล่อยให้งานนั้นหลุด หรือ งานนั้นปล่อยหเกิดความผิดพลาดนั้นไม่ควรที่จะเกิดขึ้นได้เลยนะครับ   พัฒนาตัวเองเสมอ   งานของ “เลขนานุการ” นั้นอีกสิ่งที่สำคัญนั้นคือในเรื่องของ การพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่างานเลาขานุการนั้นไม่ควรมีความสามารถที่อยู่กับที่นะครับ  เพราะว่าจะต้องมีการพัฒนาในงานตลอดเวลา ...